Trịnh Thu Thủy

Tư Vấn Viên
Kinh nghiệm
Tư vấn viên
Ngày gia nhập
17/11/2017

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 1 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Tư Vấn Luật Kinh Doanh
  • Tư Vấn Hợp Đồng
  • Tư Vấn Đầu Tư

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU
2015 - nay: Luật sư tư vấn M&A, Bất động sản, Hợp đồng
3/2015 - nay: Luật sư tại một trong những công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam
- Tư vấn Hợp đồng
- Quản trị doanh nghiệp

2012-2013: Trợ lý tại một Công ty Luật lớn của Hàn Quốc

2016: Luật sư - Đoàn Luật sư tp. Hồ Chí Minh

2014: International University College of Turin, Thạc sỹ Luật

2009: Đại học Quốc Gia Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh doanh

DỊCH VỤ TƯ VẤN
- Tư vấn đầu tư
- Tư vấn hợp đồng
- Tư vấn mua bán sát nhập (M&A)
- Tư vấn luật thương mại